Hỗ trợ trực tuyến

BẠN CẦN TRỢ GIÚP THÊM?
04 6292 8868

Liên hệ
Trang chủ
 
            Bạn thành công  -  Chúng tôi thành công

Lý do chúng tôi tồn tại:

  
  Trong bối cảnh toàn cầu hóa, tất cả các nguồn lực về tri thước và kinh tế đang hợp lại thành 1 mạng đơn nhất khổng lồ chia đề cơ hội cho mọi nền kinh tế trên 1 sân chơi phẳng. Ở đó , bạn chiếm lĩnh được thị trường không phụ thuộc vào việc bạn ở quốc gia nào , bạn giày hay nghèo , lớn mạnh hay chậm phát triển mà phụ thuộc vào bạn có bao nhiêu hàm lượng chất xám và bạn triển khai nó sáng tạo đến mức độ nào. Cả thế giới đang ngày càng co hợp lại , xóa dần mờ khoảng cách về địa lý hay văn hóa, ngôn ngữ bởi mạng Internet và những sản phẩm công nghệ phục vụ kinh doanh , Chính vì thế Solid đã chọn riêng cho mình một sứ mệnh " Chúng tôi đang làm phẳng thế giới " với mong muốn góp sức mình thông qua những giải pháp và dịch vụ công nghệ giúp mọi doanh nghiệp tham gia kinh doanh vào 1 thị trường toàn cầu .

Chúng tôi toàn cầu hóa:
    Phòng nghiên cứu và phát triển của chúng tôi đang ngày đêm say mê  nghiên cứu những nền tảng giải pháp thương mại điện tử cung cấp cho khách hàng trên toàn thế giới .

Con người của chúng tôi:
    Mỗi Solider là 1 tài sản trí tuệ của công ty , sứ mệnh của chúng tôi phải trở thành 1 ngôi nhà chung để mỗi con người nơi đây có 1 cuộc sống đầy đủ về vật chất , phong phú về tinh thần , được làm việc và sáng tạo tối đa vì lợi ích của công ty cũng như cá nhân .

                                 Đồng hành cũng chúng tôi                                       Chúng tôi làm gì ?                                 Thị trường của chúng tôi                                  Sản phẩm của chúng tôi

  Software Solutions