Hỗ trợ trực tuyến

BẠN CẦN TRỢ GIÚP THÊM?
04 6292 8868

Liên hệ
Trang chủ
 
Gia công phần mềm cho các đối tác
Để giải quyết các vấn đề về lợi ích và chi phí, có một giải pháp chung: outsourcing một phần hoặc toàn bộ dịch vụ về CNTT. Điều này mang đến những điểm lợi về:

--- Chuyên môn: nhà cung cấp outsourcing là đơn vị chuyên nghiệp về CNTT nên có hệ thống đào tạo bài bản cho nhân viên, cũng như các phòng lab để thử nghiệm giải pháp trước khi đưa ra cho khách hàng. Họ cũng có các hệ thống giám sát về chất lượng công việc của nhân viên và đảm bảo quy trình dịch vụ. Các dịch vụ họ cung cấp do đó có tính chuyên nghiệp cao.

--- Hiệu suất: nhà cung cấp outsourcing có thể điều phối nhân lực, do đó với những nhân lực quý hiếm, họ sẽ sử dụng triệt để. Kết quả là họ có thể tính mức phí thấp hơn là khách hàng tự làm. Hầu hết các công ty chuyển sang dùng outsourcing đều ghi nhận mức chi phí hỗ trợ CNTT giảm từ 20-30%.

--- Dự phòng: là thế mạnh rõ ràng của outsourcing. Với lực lượng đông đảo, các nhà cung cấp không khó khăn gì để đảm bảo khách hàng được phục vụ liên tục. Họ thường có cơ chế để luôn luôn có một số nhân viên có thể thay thế lẫn nhau cho một khách hàng. Nhiều nhà cung cấp outsourcing cẩn thận cất giữ một bản sao các tham số hoặc cơ sở dữ liệu hệ thống của từng khách hàng, để nếu có rủi ro vật lý (cháy, thiên tai) thì vẫn có thể khôi phục lại hệ thống. Các rủi ro về gián đoạn hoạt động do thiếu dự phòng của DN do đó sẽ chuyển hết sang nhà cung cấp outsourcing.

--- Tâm lý: đối với nhà cung cấp outsourcing, nhân viên CNTT là lực lượng lao động chính, nên họ có thể cất nhắc nhân viên lên các vị trí cao, thậm chí là lãnh đạo công ty. Do đó các nhân viên cũng có động lực mạnh hơn để trau dồi chuyên môn và gắn bó với nhà cung cấp.


Định hướng chính của chúng tôi là lĩnh vực gia công phần mềm. Với đội ngũ lập trình viên trẻ được đào tạo chuyên nghiệp theo các chuẩn quốc tế Microsoft, Sun, IBM... chúng tôi tin tưởng sẽ làm hài lòng các đối tác. Các công nghệ được sử dụng:

Operating system

 • WindowsCE/WindowsNT/
  Windows2000/ /XP/Vista
 • Novell Netware
 • Linux
 • VMS
 • VxWorks
 • QNX

Support Tools for development

 • MS Visual Studio
 • Rational Suite
 • MS Project
 • Excel
 • Visio
 • Numega Tools (Boundschecker,
  TrueTime, TrueCoverage)
 • ABC Flowchart
 • CorelDraw
 • 3D Studio
 • Photoshop
 • Crypto API
 • MS Word
 • MS PowerPoint
 • MS Access
 • Exceed
 • RAS-Client
 • RAS-Server
 • IE
 • Netscape
 • Opera
 • MS Outlook

Database/DB Front End

 • MySQL
 • Lotus Approach
 • MS Foxpro
 • MS SQL Server
 • ODBC
 • Oracle 7
 • Oracle 8
 • Oracle 8i
 • Visual Age
 • Microsoft Access
 • CIndex

Programming languages

 • C/C++
 • Java
 • PHP
 • Java Script
 • SQL
 • Oracle
 • Lotus Notes
 • Visual Basic Script
 • Visual Basic
 • Delphi
 • Assembler
 • XML
 • .Net
 • PowerBuilder
 • Progress

Middleware

 • DCOM (COM-based application)
 • RMI (Java application)
 • Messaging
 • MSMQ (Win NT application)
 • MTS (WinNT and COM-based application)
 • MSDTC (SQL Server application)
 • WebLogic
 • Database Middleware
 • ODBC (SQL Server, Oracle application)
 • JDBC (Java-based application)
 • Corba ORB’s
 • Orbix Web
 • File Transfer Protocol
 • FTP
 • System Management
 • Microsoft SMS

Foreign Languages

 • English
 • Japanese